OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Ziekmelden en verlofaanvragen

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is of een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter of tandarts heeft, vragen wij u dit op tijd aan school te melden. Dit kan via onze School App, maar ook telefonisch aan de conciërge. Hierbij geeft u dan de naam en klas van uw kind door, zodat de conciërge dit aan de betreffende leerkracht kan melden. Dit geldt ook voor onze 4-jarige leerlingen, die nog niet leerplichtig zijn.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, zullen wij altijd proberen om u thuis of op het werk te bereiken. Wees er dus alert op dat wanneer telefoonnummers wijzigen, wij daarvan op de hoogte worden gesteld.

verlof_aanvraag

Verlofaanvragen

Als uw kind 4 jaar is geworden, mag het naar de basisschool. Kinderen zijn met op vierjarige leeftijd nog niet leerplichtig, maar op onze school geldt in principe een schoolplicht voor alle kinderen. Wij vinden het namelijk minder gewenst dat kinderen tussen de schoolvakanties door vrij nemen. Door uw kind vanaf 4 jaar naar school te laten gaan conformeert u zich dan ook aan de geldende schooltijden en –vakanties.

Als school houden wij ons aan de Leerplichtwet bij het verlenen van een verlofaanvraag. Er zijn een aantal gelegenheden waarvoor wij dit mogen toekennen. De richtlijnen voor het wel of niet verlenen ervan kunt u terugvinden in onze schoolgids. Voor het aanvragen van verlof kunt u onze School App gebruiken. Uw aanvraag komt dan bij de directie terecht ter beoordeling.