OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Ziekmelden en verlofaanvragen

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is of een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter of tandarts vragen wij u dit op tijd aan school te melden. Dit kan via onze school App, maar ook telefonisch aan de conciërge. Hierbij geeft u dan de naam en klas van uw kind door, zodat de conciërge dit aan de betreffende leerkracht kan melden. Dit geldt ook voor onze 4-jarige leerlingen, die nog niet leerplichtig zijn. Als ziekte niet op tijd gemeld wordt, zijn wij genoodzaakt dit voor de leerlingen van 5 jaar en ouder te registreren als ongeoorloofd verzuim. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in onze schoolgids.

Mocht uw kind langduriger ziek zijn, kunt u contact opnemen met de leerkracht of zal de leerkracht contact met u zoeken om te kijken hoe het met uw kind gaat en om eventuele afspraken te maken met betrekking tot huiswerk.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, zullen wij altijd proberen om u thuis of op het werk te bereiken. Wees er dus alert op dat wanneer telefoonnummers wijzigen, wij daarvan op de hoogte worden gesteld.

verlof_aanvraag

Verlofaanvragen

Als uw kind 4 jaar is geworden, mag het naar de basisschool. Op onze school geldt in principe een schoolplicht voor alle kinderen, ook al zijn zij nog geen vijf jaar. Wij vinden het namelijk minder gewenst dat kinderen tussen de schoolvakanties door vrijaf nemen. Door uw kind vanaf 4 jaar naar school te laten gaan conformeert u zich dan ook aan de geldende schooltijden en –vakanties.

Wanneer u toch verlof voor uw kind wilt aanvragen, zijn wij bij het verlenen ervan verplicht om ons aan de Leerplichtwet te houden. De richtlijnen voor het wel of niet verlenen ervan kunt u terugvinden in onze schoolgids. U kunt uw aanvraag via onze school App indienen of het onderstaande formulier invullen en inleveren bij de directie. Wij zullen dan zo snel mogelijk uitsluitsel geven of het verlof verleend kan worden.