OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

We hopen uiteraard dat u tevreden bent over onze school, maar mocht u toch ergens ontevreden over zijn of een klacht hebben willen wij dit op een juiste wijze afhandelen. Klachten hebben immers ook een signaalfunctie, die ertoe kunnen leiden dat de kwaliteit van ons onderwijs en de gang van zaken op school verbeterd kunnen worden. U kunt een klacht op verschillende niveaus indienen. Wij hopen dat u het eerst bespreekbaar maakt met de eventueel betreffende teamlid en wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de directie. Daarnaast is het mogelijk om in contact te komen met ons bestuur Stichting BOOR. KlikĀ hier om met hen in contact te komen.

Mocht uw klacht van dusdanige aard zijn kan deze ook schriftelijk voorgelegd worden aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Meer informatie over de procedure en het indienen van een dergelijke klacht vindt u op hun website.

 

Vertrouwenspersoon

Binnen ons bestuur zijn er ook drie vertrouwenspersonen beschikbaar voor leerlingen, ouders of teamleden. De vertrouwenspersoon vangt op en begeleidt mensen die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. Daarnaast geeft zij ook voorlichting over grensoverschrijdend gedrag op het werk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management over het stellen en handhaven van gedragsnormen.

Iedereen die grensoverschrijdend binnen de organisaties van BOOR (heeft) ervaren kan de vertrouwenspersoon op vertrouwelijke basis benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. De drie vertrouwenspersonen zijn: