OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind?

Dan staat er ongetwijfeld een spannende periode voor u en uw kind te wachten. Het is dan ook belangrijk dat u uw kind met een gerust gevoel uit kan zwaaien. Daarom nodigen wij u van te voren graag uit voor een kennismaking met onze school. U kunt hiervoor een afspraak maken met Janneke Westra (directeur) of Mariëlle Slavenburg (adjunct-directeur).

Wij zijn te bereiken via 010- 416 07 77, door een e-mail te sturen naar directie@obsdeplevier.nl of door het contactformulier op onze website in te vullen. Wij nodigen u en uw kind dan graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.  Zo kunnen wij samen met u verkennen of OBS de Plevier de juiste school is voor uw kind.

Na afloop van dit gesprek zullen wij u ons inschrijfformulier meegeven, dat u kunt invullen en inleveren bij de directie wanneer u voor onze school heeft gekozen. Graag ontvangen wij bij het inschrijfformulier ook eventuele overdrachtsformulieren van de kinderopvang en/of de peuterspeelzaal. Samen met wat wij in het kennismakingsgesprek hebben besproken, vormt dit voor ons een zo compleet mogelijk beeld van uw kind en kunnen wij op basis daarvan een keuze maken in welke (kleuter)groep uw kind het best zou passen.

Vervolgens zal de toekomstige leerkracht van uw kind 1,5 maand voor uw kind vier jaar wordt contact met u opnemen. Dit om aan te geven in welke groep uw kind geplaatst is en om af te spreken op welke dagen uw kind mag komen wennen. Vanaf een maand voordat uw kind vier jaar wordt, mag het namelijk vier dagdelen bij ons komen wennen in de kleutergroep.

school_kinderen

Het kan ook zijn dat uw kind al onderwijs heeft genoten op een andere school en u overweegt om uw kind naar onze school over te plaatsen. Ook in dat geval maken wij dan graag eerst kennis met u en uw kind. Mocht u dan over gaan tot aanmelden, dan bestuderen wij altijd het onderwijskundig rapport van uw kind van de vorige school, aangevuld met de afgenomen toetsen. Dit om een goed beeld te krijgen van het niveau van uw kind en om in te schatten of er eventueel extra ondersteuning nodig is om uw kind goed mee te kunnen laten komen. Wij zijn ons er daarnaast ten zeerste van bewust dat een overstap van school voor kinderen een grote overgang is. Daarom bieden wij in zo’n situatie ruimte aan uw kind om te wennen. Afspraken hier omtrent zult u in samenspraak met de betreffende leerkracht maken.