OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind?

 

Informatie aanmelden groep 1

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind officieel aanmelden bij ons op school vanaf dat uw kind 3 jaar is. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

 

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Bent u nieuwsgierig naar ons onderwijs op De Plevier? Dan plannen wij graag een kennismaking en rondleiding met u. U kunt hiervoor een afspraak maken met Janneke Westra (directeur) of Mariëlle Slavenburg (adjunct-directeur). Wij zijn te bereiken via 010- 416 07 77,  directie@obsdeplevier.nl of door het contactformulier op onze website in te vullen. Wij nodigen u en uw kind dan graag uit bij ons op school.  Zo kunnen wij samen met u verkennen of OBS De Plevier de juiste school is voor uw kind.

 

Aanmelden 

Na afloop van de rondleiding krijgt u van ons een aanmeldformulier mee. Wanneer u voor De Plevier kiest, zien wij deze graag retour. Op het formulier beantwoordt u vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school zes weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte.

 

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek gaan vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Er zijn ook situaties waarbij wij geen zorgplicht hebben:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Momenteel hebben wij enkel nog plekken beschikbaar in groep 4, 5, 6 en 8.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Onze school is een openbare school.

 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

 

Wachtlijst

Onze school heeft kent een wachtlijst. Dit geldt momenteel voor de groepen 1, 2, 3 & 7. Wanneer er een plek beschikbaar komt, zullen wij de eerste op de wachtlijst bellen voor een plek.

 

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind 1,5 maand voor de start komen wennen bij ons. De leerkracht zal hiervoor, indien gewenst, vier wenochtenden met u voor afspreken.

 

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.