OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Aalreep 22-24

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Medezeggenschapsraad

passend_onderwijsMedezeggenschapsraad

Iedere basisschool kent een medezeggenschapsraad (MR). In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en teamleden vertegenwoordigd, die door hun achterban zijn gekozen. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en hanteert daarbij een kritische houding waarmee zij een bijdrage levert aan de kwaliteit van de school. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn besteding van geld, kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en het instemmen met nieuwe schoolplannen. De MR vergadert regelmatig met de directie van OBS de Plevier.

 

 

 

 

Namens de school zitten de volgende leerkrachten in de MR:

  • Bonnie de Ruyter (voorzitter)
  • Martijn de Groot
  • Cindy van Schie
  • Richard Dutz
  • Leontine van de Bie

Namens de ouders zijn dit:

  • Marco van Roosendaal
  • Barbara van Veen
  • Nancy Kruithof
  • Lara Fontijn
  • Hilde Nieuwenhout

Voor vragen aan de MR kunt u hen bereiken via het mailadres mr@obsdeplevier.nl.