OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Ouders

Ouders kunnen een grote positieve bijdrage leveren aan de leerontwikkeling van hun kind. Daarom hechten wij veel waarde aan een sterke ouderbetrokkenheid. Als school hebben wij een zeer actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Onder de kopjes vindt u hier meer informatie over.

Ook werken wij op school met een ouderconsulent (Luciënne Wiercx). Zij organiseert koffiemiddagen en themabijeenkomsten voor ouders. Dit om hen te betrekken bij het (verbeteren) van het onderwijs. Tevens is zij het aanspreekpunt voor de klassenouders. Iedere groep heeft één klassenouder, die het aanspreekpunt is tussen de leerkrachten en de ouders uit die groep.

verlof_aanvraag
de_plevier