OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Sportieve basisschool

Sportieve basisschool

De Plevier is al sinds 1996 een sportieve basisschool en besteed aandacht aan een gezonde levensstijl voor kinderen. In onze huidige maatschappij zien wij dat kinderen steeds minder gaan bewegen, daarom besteden wij nadrukkelijk veel aandacht aan bewegen, sport en gezondheid. Door grote aandacht aan het sportieve aspect te besteden, zijn wij ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft bij onze leerlingen op de prestaties op cognitief gebied. Onze sportieve doelstellingen, zijn:

sportieve_basisschool

Het ontwikkelen van sociale competenties

We leggen een sterke nadruk op het samenwerken, tolerantie, fair play, pesten op school en zelfredzaamheid. Het ontwikkelen van een sportieve houding is dus erg belangrijk op de Plevier.

Het ontwikkelen van een sportieve vrijetijdsbesteding

Vanuit kennis en ervaring van eigen mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren een positieve houding ontwikkelen met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur.

gezond

Het ontwikkelen van plezier in bewegen

Wij willen dat onze leerlingen sport en spel niet alleen als middel zien om gezond te blijven, maar dat zij plezier ervaren erin. Daarom zorgen wij ervoor dat onze sport- en spelactiviteiten aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

lekker_fit

Lekker Fit!

Met het programma Lekker Fit! zet de school zich in om overgewicht en bewegingsarmoede bij de kinderen tegen te gaan. Met effect: het overgewicht bij de kinderen op Lekker Fit! scholen stijgt minder snel dan bij kinderen op andere scholen. Naast dat Lekker Fit! een grote rol speelt bij de uitvoering van bovengenoemde doelstellingen, bieden zij ook nog het volgende aan op de school:

  • Screening motorische ontwikkeling (voor het jonge kind)
  • 2x per jaar een lespakket met de thema’s gezonde voeding en beweging
  • Een voedingsconsulent op school
  • Motorische remedial teaching
  • Cesartherapie
  • 4x per week groente- en fruit tijdens ochtendpauze

Het bewegingsonderwijs wordt bij ons vanaf de kleutergroepen al ingevoerd en gegeven door onze gymvakleerkrachten. Wij bieden tijdens schooltijd 3x in de week bewegingsonderwijs aan. Waarbij voor de groepen 5 & 6 één van deze lessen bestaat uit zwemmen. Voor alle groepen bestaat er ook de mogelijkheid om na schooltijd nog extra te gymmen onder begeleiding van onze gymvakleerkracht.