OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Sportieve basisschool

Sportieve basisschool

De Plevier is al sinds 1996 een sportieve basisschool en besteed aandacht aan een gezonde levensstijl voor kinderen. In onze huidige maatschappij zien wij dat kinderen steeds minder gaan bewegen, daarom besteden wij nadrukkelijk veel aandacht aan bewegen, sport en gezondheid. Door grote aandacht aan het sportieve aspect te besteden, zijn wij ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft bij onze leerlingen op de prestaties op cognitief gebied. Onze sportieve doelstellingen, zijn:

sportieve_basisschool

Het ontwikkelen van sociale competenties

We leggen een sterke nadruk op onder andere het samenwerken tussen de kinderen, tolerantie en fair play, pesten op school en zelfredzaamheid. Het ontwikkelen van een sportieve houding is dus erg belangrijk op de Plevier.

Het ontwikkelen van een sportieve/creatieve vrijetijdsbesteding

Vanuit kennis en ervaring van eigen mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren een positieve houding ontwikkelen met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur.

gezond

Het ontwikkelen van plezier in bewegen

Wij willen dat onze leerlingen sport en spel niet alleen als middel zien om gezond te blijven, maar dat zij plezier ervaren erin. Daarom zorgen wij ervoor dat onze sport- en spelactiviteiten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

lekker_fit

Lekker Fit!

Als sportieve basisschool is de Plevier als een van de eerste scholen aangesloten bij het Programma Lekker Fit van de gemeente Rotterdam. Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de school zich in om overgewicht en bewegingsarmoede bij Rotterdamse kinderen tegen te gaan. Met effect: het overgewicht bij de kinderen op deze scholen stijgt minder snel dan bij kinderen op andere scholen. Naast dat Lekker Fit! Een grote rol speelt bij de uitvoering van bovengenoemde doelstellingen, bieden zij ook nog het volgende aan op de school:

  • Twee keer per jaar is er een lespakket voor alle Lekker Fit!-scholen, waarin de thema’s gezonde voeding en beweging worden behandeld
  • Een schooldiëtist die ouders ondersteunt om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen of aan te pakken
  • Ouders ontvangen voorlichting over gezond bewegen en voeding
  • Jaarlijks zijn er workshops door de schooldiëtist

Deze doelstellingen komen in onze dagelijkse onderwijspraktijk op verschillende manieren tot uiting. Zo is het bewegingsonderwijs al vanaf onze kleutergroepen ingevoerd en krijgen alle groepen les van onze vakleerkrachten gym. Aan de groepen 3 tot en met 8 bieden wij dit drie keer per week aan in de sporthal De Boomgaardshoek, die zich tegenover onze school bevindt. Tevens kunnen kinderen uit deze groepen zich aanmelden voor één keer per week extra sporten na schooltijd onder begeleiding van de vakleerkracht. In de groepen 5 en 6 maakt één gymles per week plek voor zwemles. Dit om de zwemvaardigheid van de leerlingen aan te scherpen, zodat zij deze niet meer afleren. De kleutergroepen krijgen bewegingsonderwijs twee keer per week in het speellokaal op school aangeboden door de vakleerkracht. Daarbij worden alle jonge kinderen gescreend op motorische achterstanden en indien nodig kunnen wij hen motorische remedial teaching aanbieden of Cesartherapie. Het bewegingsonderwijs wordt zeer gevarieerd aangeboden, zodat er veel verschillende sporten en spellen aangeboden worden en doen we zoveel mogelijk mee met sportevenementen die aangeboden worden. Daarnaast proberen wij ook zoveel mogelijk tijdens onze andere schoolvakken sport en spel te integreren en dagen wij leerlingen uit om tijdens de pauze op het schoolplein actief te zien. Tevens is er veel aandacht voor grote sportevenementen die plaatsvinden, zoals het EK, WK of de Olympische Spelen en hebben we grote aandacht voor sportieve gedrag. Naast de sportieve kant, besteden we ook aandacht aan gezonde voeding. Zo bieden wij op school drie keer per week groente en fruit aan in de klassen tijdens de ochtendpauze. Zo leren kinderen samen kennismaken met verschillende groente- en fruitsoorten.