OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99

Hoogvliet Rotterdam

08:30 - 14:00

Maandag t/m vrijdag

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Passend onderwijs

passend_onderwijsPassend Onderwijs

Vanaf augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht gegaan. Deze wet zet zich ervoor in om ieder kind een passend onderwijsplek te bieden met daarbij oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als het kind daarbij extra ondersteuning nodig heeft.

Als school hebben wij de verantwoordelijkheid om voor ieder kind passend onderwijs te bieden die op school zit of die zich aanmeldt. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, kijken wij als school eerst zelf, uiteraard in nauw overleg met de ouders, wat wij voor de leerling kunnen betekenen. Waar nodig betrekken wij daar externe partijen bij. Daarbij valt te denken aan een gedragsspecialist, logopedist, school maatschappelijk werk, fysiotherapeut of ergotherapeut.

Als wij als school een kind niet de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden, zullen wij samen met ouders en ons schoolbestuur op zoek gaan naar een school die dit wel kan.