OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Gebouw & faciliteiten

Gebouw & faciliteiten

Ons schoolgebouw straalt rust uit en door de verschillende ingangen en schoolpleinen verloopt de in- en uitloop door de school ook rustig. Het pand is nu 40 jaar oud en vlak vóór de zomer van 2018 heeft de gemeente besloten dat wij een nieuw schoolpand zullen krijgen. En daar worden wij als school erg enthousiast van! Het biedt ons namelijk weer nieuwe mogelijkheden om ons hedendaagse (en toekomstige) onderwijs te geven in een school, die aansluit bij de wensen en behoeften van de leerlingen. Dit zodat wij het leren zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren.

In april 2020 zijn ons Ambitiedocument en Programma van Eisen goedgekeurd door de verschillende commissies binnen de gemeente. Deze documenten hebben wij opgesteld samen met het team, ouders, leerlingen en ons bestuur. Door de goedkeuring zijn we nu in de ontwerpfase belandt. Er zullen na de meivakantie een drietal ontwerpteams een eerste aanzet gaan geven van hoe de school eruit kan komen te zien. Samen met de betrokkenen bij de school zullen wij hier één uitkiezen, waarmee de architect na de zomervakantie mee van start zal gaan voor het uiteindelijke ontwerp. In het schooljaar van 2020-2021 zal ook de voorbereiding op het bouwproces starten. Ook hierin vinden wij het belangrijk dat wij de leerlingen en ouders, maar zeker ook de wijk, betrekken bij de plannen. Wanneer één en ander voor ons concreter is, zullen wij dan ook bijeenkomsten en inloopochtenden voor geïnteresseerden organiseren om iedereen goed te informeren over het verloop.

Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen en de bouw.

boom_de_plevier