OBS De Plevier

De Plevier: jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

logo

010 416 07 77

directie@obsdeplevier.nl

Plevier 97-99 3191GA Hoogvliet

Zuid-Holland

08:30 - 15:15

Maandag tot en met vrijdag

Gebouw & faciliteiten

Gebouw & faciliteiten

Ons schoolgebouw straalt rust uit en door de verschillende ingangen en schoolpleinen verloopt de in- en uitloop door de school ook rustig. Het pand is nu 40 jaar oud en vlak vóór de zomer van 2018 heeft de gemeente besloten dat wij een nieuw schoolpand zullen krijgen. En daar worden wij als school erg enthousiast van!

Het biedt ons namelijk weer nieuwe mogelijkheden om ons hedendaagse (en toekomstige) onderwijs te geven in een school, die aansluit bij de wensen en behoeften van de leerlingen. Dit zodat wij het leren zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren.

Op dit moment ligt ons Ambitiedocument  en Programma van Eisen bij de gemeente Rotterdam voor goedkeuring. Deze documenten zijn opgesteld door het team, ouders, leerlingen en ons bestuur. Wij zijn nu dus in afwachting. Wanneer de stukken goedgekeurd worden zal er gezocht gaan worden naar een architect om onze ideeën vorm te gaan geven. Het streven is dat in 2022 het nieuw schoolpand gerealiseerd is.

Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen en de bouw.

boom_de_plevier